Hotel „Hilton“ – Beograd

DETALJI O PROJEKTU

KLIJENT: Hotel Hilton Beograd
LOKACIJA: Kralja Milana 35, Beograd
NA PROJEKTU RAĐENO: 2017-2018

OPIS PROJEKTA

Izvodili smo radove iz oblasti građevinske limarije kao i klimatizaciju i ventilaciju dela ovog ekskluzivnog hotela.