Naselje „Stepa Stepanović„

DETALJI O PROJEKTU

Klijent: Naselje "Stepa Stepanović„
Lokacija: Naselje Stepa Stepanović, Beograd
NA PROJEKTU RAĐENO: 2012 - 2013

OPIS POSLA

Na ovom stambenom kompleksu su izvođeni radovi iz oblasti građevinske limarije i pokrivanja krovnih površina a izrađena je i kanalska mreža za ventilaciju garaža.